สินค้า

จำหน่ายสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น Magnetic Level Gauge, Glass Tube Level Gauge, Magnetic Float Level Gauge, Paddle Level Switch, Flow meter, Microtest, Cable Tester, Automation, อะไหล่หายาก, อะไหล่เครื่องจักร

Level Instruments

Flow Meter Instruments

Pressure Instruments

Cable Harness Tester

Automation Product