จำหน่าย Instruments Level Gauge, Flow Meter, Pressure Transmitter

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด Instruments Magnetic level gauge, Level switch, Glass plate level gauge, Paddle switch, Rotameter, Electromagnetic flowmeter, Pressure transmitter

ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมน้ำ ปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมเคมี, น้ำมัน, อุตสาหกรรมยา, อาหาร, อุตสาหกรรมไวน์ ฯลฯ

เปิดรับตัวแทน ติดต่อ 02-0892388, 095-5600787 Line: 0955600787


Vacorda


qrcode line

Line Facebook Youtube Tiktok